Vítáme vás na stránce věnované chemické fotografické soutěži.

Soutěž je určena pouze pro současné studenty Biskupského gymnázia v Č. Budějovicích.

Termín soutěže

 • Začátek: 21. října 2019
 • Uzávěrka: 22. prosince 2019 (do 23:59:59 hod.)

V čem se soutěží?

Cílem soutěžících je fotograficky zachytit chemii ve světě kolem nás zajímavým nebo uměleckým způsobem. Může se jednat o zajímavý chemický objekt, jev nebo proces.

Těžko se dá jednoznačně odpovědět na otázku: "Co je a není chemický jev?" Někdy se chemické jevy prolínají s jevy fyzikálními či biologickými. S tím se samozřejmě počítá. Proto pojem "chemický jev nebo proces" chápejme jako jakýkoliv jev či proces, který nějak souvisí s chemií.

Pro inspiraci uvádíme několik příkladů:

Příklad Příklad Příklad
Příklad Příklad Příklad

Jak se soutěží?

 • Do soutěže se nemusíte nijak předem přihlašovat.
 • Soutěží se napříč všemi ročníky (určitě neplatí, že starší student fotí lépe :-) )
 • Soutěžit můžete ve dvou kategoriích:
 1. Chemie ve světě kolem nás - samostatná fotografie
 2. Chemie ve světě kolem nás - fotografická série (zde může být i vtipná fotografie nebo umělecky zpracovaná koláž či jiná kombinace fotky a kresby)

Další podmínky

 • Každý může soutěžit v obou kategoriích zároveň.
 • Fotografie posílejte e-mailem na adresu: fotimechemii@gmail.com
  ("fotíme chemii")
  , do předmětu zprávy napište: "Fotografická soutěž"
 • Do každé kategorie můžete poslat nejvýše 3 vlastní fotografie. Vyberte ze svých prací to nejlepší.
 • K zaslaným fotografiím musíte uvést následující informace: název kategorie, název fotografie, vaše celé jméno + třídu.
 • Vybrané fotografie budou vytištěny na velký formát a vystaveny na chodbě tak, jako tomu bylo i v minulých letech. Posílejte proto snímky v dostatečné kvalitě (min. rozlišení 1920×1080 px, tj. 2,1 Mpx).
 • Zasláním fotografií prohlašujete, že jste autory zaslaných fotografií, souhlasíte s jejich umístěním na chodbě a webových stránkách školy a dále s použitím k propagaci soutěže
 • Soutěžní fotografie bude hodnotit porota složená ze zástupců učitelů a dalších umělecky nadaných členů poroty.
 • Soutěžní porota může rozhodnout o případném vyřazení zaslaných fotografií ze soutěže, pokud by se jednalo o fotografie urážející, neetické či jinak nevhodné.
 • Autoři nejlepších výtvorů obdrží hodnotné ceny!