Vítáme vás na stránce věnované chemické fotografické soutěži.

Soutěž je určena pouze pro současné studenty Biskupského gymnázia v Č. Budějovicích.

Termín soutěže

 • Začátek: 1. listopadu 2018
 • Uzávěrka: 2. ledna 2019 (do 23:59:59 hod.)

V čem se soutěží?

Úkolem soutěžících je fotograficky zachytit zajímavý chemický objekt, jev nebo proces zajímavým či uměleckým způsobem.

Těžko se dá jednoznačně odpovědět na otázku: "Co je a není chemický jev?" Někdy se chemické jevy prolínají s jevy fyzikálními či biologickými. S tím se samozřejmě počítá. Proto pojem "chemický jev nebo proces" chápejme jako jakýkoliv jev či proces, který nějak souvisí s chemií.

Pro inspiraci uvádíme několik příkladů:

Příklad Příklad Příklad
Příklad Příklad Příklad

Jak se soutěží?

 • Do soutěže se nemusíte nijak předem přihlašovat.
 • Soutěží se napříč všemi ročníky (určitě neplatí, že starší student fotí lépe :-) )
 • Soutěžit můžete ve třech kategoriích:
 1. Samostatná fotografie - pošlete nám celkem (tj. v průběhu celé soutěže) 1 až 3 fotografie, které zachycují soutěžní téma. Všechny vámi zaslané fotografie budou zahrnuty do hodnocení.
 2. Fotografická série - pošlete nám 1 sérii fotografií zachycující vývoj určitého jevu, procesu nebo chemického pokusu. Snímky posílejte buď samostatně (ale v jednom e-mailu) nebo z nich vytvořte jednu libovolnou koláž.
 3. Umělecky upravená fotografie (koláž, kombinace kresby a fotografie, počítačově upravená fotografie, komiks apod.) - pošlete nám celkem (tj. v průběhu celé soutěže) 1 až 3 fotografie, které zachycují soutěžní téma. Všechny vámi zaslané fotografie budou zahrnuty do hodnocení

 

 • Každý může soutěžit ve všech kategoriích zároveň.
 • Fotografie posílejte e-mailem na adresu: fotimechemii@gmail.com
  ("fotíme chemii")
  , do předmětu zprávy napište: "Fotografická soutěž"
 • K zaslaným fotografiím musíte uvést následující informace: název kategorie, název fotografie (skutečný popis objektu nebo procesu), přesný datum pořízení, přesné místo pořízení, vaše celé jméno + třídu.
 • Fotografie musí být v minimálním rozlišení 1920 x 1080 px (2,1 MPix).
 • Zasláním fotografií prohlašujete, že jste autory zaslaných fotografií.

O co se soutěží?

 • Vybrané fotografie budou zařazeny do závěrečné výstavy (v prostorách chodby školy) a autoři vítězných fotografií budou oceněni drobnými cenami!

Další podmínky

 • Soutěžní fotografie bude hodnotit porota složená ze zástupců učitelů a dalších umělecky nadaných členů poroty.
 • Zasláním fotografií udělujete organizátorům souhlas s užitím svých fotografií k propagaci soutěže i jiným operacím v rámci soutěže.
 • Organizátoři soutěže mohou rozhodnout o případném vyřazení zaslaných fotografií ze soutěže, pokud by se jednalo o fotografie urážející, neetické nebo by porušovaly jiné podmínky soutěže.
 • Pro jakýkoliv dotaz využijte náš kontaktní formulář.